Xin Visa ở Lào năm 2021

Hiện nay chính phủ Lào tạm dừng dịch vụ eVisa của Lào có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới từ Chính phủ Lào.

Nguyên nhân không cho đăng ký evisa online vì Chính phủ Lào để ngăn chặn sự bùng phát của bệnh coronavirus (COVID-19) tiếp tục lan rộng trên phạm vi rộng lớn trên toàn cầu.

Mong chờ hết cúm Covid Lào mở cửa trở lại.