Lào có bao nhiêu vùng miền?

Lào cũng phân làm 3 miền cho dễ quản lý

Các tỉnh miền Bắc Lào: Thủ đô Viêng Chăn, Tỉnh Viêng Chăn, Oudomxay, Xayabury, Xiengkhuang, Huaphanh, Bokeo, Phongsaly, Luangnamtha, Luangprabang.
Các tỉnh miền Trung Lào: Savannakhet, Borikhamxay, Khammuane.
Các tỉnh miền Nam Lào: Champasack, Attapeu, Saravane, Sekong.
Tổng nước Lào được chia thành 17 tỉnh và thủ đô Viêng Chăn. Các tỉnh được chia thành các huyện (muang).
MrsGu