Hình ảnh đám cưới Lào 2021

Một vài hình ảnh đám cưới người Lào vừa mới diễn ra, cô dâu và chú rễ trong trang phục truyền thống Lào đẹp mắt