Giới thiệu du lịch Lào

Hành trình du lịch Lào từ Việt Nam thường phân loại bằng du lịch Lào bằng đường bộ và du lịch Lào bằng đường Hàng Không

Du lịch Lào bằng đường bộ dùng phương tiện xe ô tô, có vài tuyến điểm nổi bật:

 • Xe khởi hành từ TPHCM - Lộc Ninh - Cambodia - Champasack Lào (Paske)
 • Xe khởi hành từ TPHCM - Komtum - Cửa khẩu Bờ Y - Champasack ào (Paske)
 • Xe khởi hành từ Huế - Quản trị - Savanakhet (Lào)
 • Xe khởi hành từ Vinh - Xiên Khoảng  - Luông Pra Băng (Lào)
 • Xe khởi hành từ Champasack - Vientain (Viên Chăn) - Luang prabang

Du lịch Lào bằng đường bộ dùng phương tiện máy bay, có vài tuyến điểm nổi bật:

 • Bay từ TPHCM - Champasack
 • Bay từ TPHCM - Viên Chăn
 • Bay từ TPHCM - Luang Prabang
 • Bay từ Hà Nội - Luang Prabang
 • Bay từ Hà Nội - Champasack

Tuy nhiên do số lượng nhu cầu khách hàng bay ít nên chuyến bay ít và giá vé khá cao so với các tuyến quốc tế khác

Hành trình du lịch Lào thường có 2 mục đích chính:

 1. Du lịch Khám phá văn hoá đất nước và con người Lào
 2. Du lịch Lào hành hương Phật Giáo (Vì đạo Phật rất phổ biến ở Lào)

Mrs Gu