Cánh đồng Chum Lào

Năm 2021: Có một điểm sống ảo bên Lào không hề đụng hàng đó là cánh đồng Chum Lào,

Cánh đồng chum là điểm tham quan lạ nằm trong chương trình du lịch lào : Viên Chăn - Luang Phabang - Cánh Đồng Chum