Lịch khởi hành tour Lào

Du lịch Lào có 2 loại tour khởi hành thường xuyên là Tour Lào bằng máy bay và tour Lào đường bộ

Tour Lào bằng đường bộ: khởi hành thứ 5 hằng tuần

Tour Lào bằng máy bay khởi hành mỗi ngày theo nhóm từ 6 khách trở lên.